dijous, 25 de juny de 2009

Que són els cantadors

Els cantadors de l’embarcador es troben els dimarts d’estiu quan el sol ja s’ha post. A la vora del Ter entonen belles melodies acompanyades d’un traguinyoli de vi. El repertori és extens i variat. Les cançons que es canten en cada vesprada depenen de qui són els que s’acosten amb ganes de cantar. El grup és obert i cada dia pot haver-hi cantadors nous o diferents o convidats. Això sí, n’hi ha una colla que solen freqüentar la taverna i que és una festa sentir-los a cantar!

Ara ja sabeu on trobar-nos. No us hi penseu més i decanteu-vos per l’embarcador!